opc_loader

Wensenlijst

Product defect? 

Uiteraard kan het altijd gebeuren dat een product defect raakt. 
Defecte producten kunt u aanmelden via ons contactformulier onderaan deze pagina. 

Hoeveel garantie zit er op een product? 
Wij hanteren op al onze nieuwe producten een garantieperiode van 12 maanden. 
Op gebruikte producten zit geen garantie, tenzij anders overeen gekomen.

Wat is garantie:
Garantie wil zeggen dat een product kapot gaat voor het einde van de gemiddelde levensduur.
De levensduur is echter sterk afhankelijk van het gebruik.
Dit wil zeggen dat het per product en geval kan afwijken.

Uitsluiting van garantie: 
Slijtage producten zijn echter uitgesloten van garantie. 
Dit omdat slijtage geen defect is. Door veelvuldig gebruik kan een product immers slijten.
Het is belangrijk om te weten of een defect product dus door slijtage komt of door een fabricagefout.
Dit laatste  valt immers wel onder de garantie, maar dit dient binnen de eerste 6 maanden na aankoop aangemeld te worden.

Elektronische delen: 
Indien een product door kortsluiting defect raakt valt dit onder gevolgschade. 
Dit rekenen wij niet onder de garantie. Indien gewenst testen wij de werking van elektronische componenten voor wij deze versturen. 
Let wel op, hierdoor kan er vertraging in de levering zijn. 

Indien u naar onze algemene voorwaarden op zoek bent verzoeken wij u hier te drukken.

 

Garantievoorwaarden Puch fietsen en E-Bikes.

Het jaar waarin de fiets is geproduceerd is bepalend voor het garantie termijn. Dit termijn gaat in op de datum van aankoop door de consument. Deze garantie wordt de eerste eigenaar geboden en is niet overdraagbaar.

2019 :

- 5 jaar op aluminium frames en voorvorken

- 5 jaar op frames en voorvorken van gelast staal

- 2 jaar op andere modellen frames en alle verende voorvorken

- 2 jaar op onderdelen, uitgezonderd slijtage onderdelen

- 2 jaar op lak en sierstrips van frames en voorvorken

Aanvullend voor elektrische fietsen

- 2 jaar op accu’s

- 2 jaar op motoren

- 2 jaar op controllers

- 2 jaar op display

- 2 jaar op bekabeling
 

De verkoper beroept zich bij deze op alle uitsluitingen en beperkingen op de garantie die van rechtswege zijn toegestaan, maar kunnen afwijken van de wettelijke bepalingen inzake garantievoorwaarden in het land van verkoop, hetgeen de koper erkent en aanvaardt.

Naast deze wettelijke waarborg bieden wij op onze fietsen een waarborg tegen fabricagefouten zoals breuk, vervorming en slecht functioneren van onderdelen.

De garantie dekt de vervanging of de reparatie (door de hersteller te bepalen) van onderdelen waarvan het defect wordt erkend, met inbegrip van arbeidsloon dat deze werkzaamheden behelzen. Afhankelijk van de ontwikkeling van onze producten geschiedt vervanging of reparatie met identieke of vergelijkbare onderdelen. Reparaties die in het kader van de garantie worden verricht, strekken niet tot de verlenging van de garantieperiode, uitgezonderd speciale wettelijke beschikkingen in het land van verkoop. Onze verantwoordelijkheid blijft nadrukkelijk beperkt tot de garantiebepalingen, zoals hierboven omschreven.

Belangrijk: De vervanging of reparatie dient te worden uitgevoerd door de dealer, waar de fiets is aangekocht. Dit kan dus ook betekenen dat u terug moet naar de dealer, die niet in uw woonplaats is gevestigd.

Toepassingsvoorwaarden

De garantiebepalingen kunnen worden ingeroepen in ons gehele verkoopnet, ongeacht het land of de gemeente van aankoop, op voorwaarde dat:

 • de fiets in volledige staat wordt gepresenteerd.
 • de fiets werd gerepareerd in de werkplaatsen binnen ons verkoopnet.
 • de fiets niet werd omgebouwd
 • de originele onderdelen niet werden vervangen door onderdelen die niet worden erkend door de constructeur.
 • deze garantie is uitsluitend van toepassing, indien eventuele schade niet te wijten is aan nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, (ook tijdelijke) overbelasting, onervarenheid van de berijder of transportschade.
 • de fiets naar behoren werd onderhouden (volgens de voorschriften in het met de fiets meegeleverde gebruikshandboek).

De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op:

 • fietsen die beroepsmatig gebruikt worden.
 • werkzaamheden die samenhangen met onderhoud (invetten, afstellen) of die voortvloeien uit normaal gebruik (banden, lampen, pakkingen, hydraulische olie enz..).
 • corrosie.
 • verkleuringen van de lak.
 • professioneel gebruik.
 • de fietsen die bestemd zijn voor verhuur.
All Wheel Deals
Beijerscheweg 31 - Unit 2 - * Bezoek alleen op afspraak *
2821NC Stolwijk
Nederland
info@allwheeldeals.nl
IBAN: NL97ABNA0405164904
BIC: ABNANL2A
KvK: 50851667
Btw: NL001618654B35

Contact

*
*